top of page

72. RING P.I.G TONE


RING P.I.G TONE

P.I.G Pra Indra Gilang

( 2014 )

 

01. CRITICAL PULSE

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

02. JAIPUNK

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

03. YAHUKIMO

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

04. RING P.I.G TONE

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

05. REPENTING

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

06. DARE NOT TO SWING

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

07. EMERGENCY

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

08. NO CHASER

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

09. DOLPHIN TEARS

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

10. FREE TRADES

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

 

Recent Posts
bottom of page