top of page

47. SABDA PRANA


SABDA PRANA

JAVA JAZZ

( 1998 )

 

01. THE SEEKER

music : indra lesmana

lyric : -

02. LEMBAH

music : indra lesmana

lyric : -

03. BULAN DI ATAS ASIA

music : indra lesmana

lyric : -

04. DRAMA

music : indra lesmana

lyric : -

05. CONGA DI PARI

music : gilang ramadhan

lyric : -

06. CRYSTAL SKY

music : indra lesmana

lyric : -

07. VIOLATION

music : indra lesmana

lyric : -

08. MARYONO

music : indra lesmana, as mates, embong rahardjo

lyric : -

09. DODON ( 1991 )

music : indra lesmana

lyric : -

 

Recent Posts
bottom of page