Please reload

Recent Posts

59. DREAM, HOPE & FAITH

MONITA TAHALEA

( 2009 )

 

01.  KISAH YANG INDAH

music : indra lesmana

lyric : hon lesmana, monita tahalea

 

02.  INGATLAH

music : indra lesmana

lyric : hon lesmana

 

03.  OVER THE RAINBOW

music : harold arlen

lyric : e.g harburg

 

04.  SENJA

music : indra lesmana

lyric : monita tahalea

 

05.  I LOVE YOU

music : bernie

lyric : bernie

 

06.  GOD BLESS THE CHILD

music : billie holiday, arthur herzog jr.

lyric : billie holiday, arthur herzog jr.

 

07.  HOPE

music : indra lesmana

lyric : monita tahalea

 

08.  DI BATAS MIMPI

music : indra lesmana

lyric : eq puradiredja

 

 

 

Please reload

© 2018 by INDRA LESMANA