top of page

57. TREE OF LIFE


TREE OF LIFE

KAYON

( Indra Lesmana, Gilang Ramadhan, Pra B. Dharma )

( 2007 )

 

01. LITTLE JAKARTA

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

02. EAST COAST OF JAVA

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

03. PANGHAREUPAN

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

04. MEDEMATO KAMAKI SAWOSI

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

05. FIRST DAWN

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

06. MUMANG

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

07. MAKEPUNG

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

08. KAYON

music : indra lesmana, pra budidharma, gilang ramadhan

lyric : -

 

Recent Posts
bottom of page